Privacy Policy

Giftomatic geeft om privacy

“We zijn bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 2020 met implicaties voor de doorgifte van persoonsgegevens (link). We zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we dit het beste kunnen ondervangen. We hebben privacy zeer hoog in het vaandel staan en proberen er alles aan te doen om tot een passende oplossing te komen. Als we een passende oplossing hebben, zullen we je hierover informeren via deze privacyverklaring. Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op, via de contactgegevens in deze privacyverklaring.”

Privacy is belangrijk. Daarom verwerken wij uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Giftomatic. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 22/03/2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Als je vragen heeft over ons privacybeleid kun je contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming van Giftomatic BV.

Privacy Policy

Giftomatic BV, gevestigd aan A. Hofmanweg 1a 2031 BH Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.giftomatic.nl
A. Hofmanweg 1a 2031 BH Haarlem
+31(0)683340752
Sander Vessies is de Functionaris Gegevensbescherming van Giftomatic BV. Hij is te bereiken via [email protected].

Persoonsgegevens die wij verwerken

Giftomatic BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Giftomatic BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief 
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Giftomatic BV analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Giftomatic BV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Giftomatic BV) tussen zit. Giftomatic BV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Giftomatic BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

Contact gegevens en Personalia:

Deze gegevens gebruiken we om je te informeren over onder andere producten die je met je opgegeven cadeaukaart kan kopen. Ook herinneren we je eraan dat indien je een verloop datum hebt opgegeven wanneer deze afloopt. Indien je als gebruiker 3 jaar niet meer actief gebruik maakt van Giftomatic. Dat wil zeggen: geen Giftomatic mails meer opent of; niet meer inlogt op Giftomatic.nl of; je hebt uitgeschreven van de mailing lijsten van Giftomatic, dan worden deze gegevens verwijderd/vernietigd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Giftomatic BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Giftomatic BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Details over deze cookies kun je vinden in onze Cookie tabel

Affiliate netwerken

Deze website maakt gebruik van de diensten van Affiliate netwerken zoals Daisycon, Awin, Tradetracker, Tradedoubler, Bol.com, Amazon, Partnerize om adverteerders via performance based advertising te promoten. Performance based advertising is een eerlijke vorm van adverteren omdat een adverteerder alleen betaalt voor daadwerkelijk en meetbaar resultaat.Om deze dienst uit te kunnen voeren maakt onze partners gebruik van zogeheten affiliate cookies en matching-data. Met deze cookies kan een match worden gemaakt tussen de transactie bij de adverteerder en deze website. Hierdoor weet affiliate netwerken dat deze website een vergoeding moet ontvangen.

Bij de registratie van deze vergoeding krijgt deze website toegang tot basale, anonieme transactiedata. Deze data mag door deze website uitsluitend worden opgeslagen en/of bewerkt om de betreffende adverteerder effectiever te promoten of voor het maken van statistische analyses. Deze website draagt er zorg voor dat opgeslagen data adequaat wordt beveiligd en houdt zich aan geldende privacyrichtlijnen en wetgeving. Wij hebben dit aan Daisycon verklaard door de Algemene publisher voorwaarden te accepteren.

Het gebruik van affiliate cookies en de opslag van anonieme transactiedata vormt geen gevaar voor de privacy van de bezoeker van deze website. Volgens de Telecommunicatiewet en de AVG / GDPR hoeft hiervoor dan ook geen toestemming te worden gevraagd. Ten aanzien van de dataverwerking binnen de AVG / GDPR beroepen wij ons op de verwerkingsgrondslag Gerechtvaardigd Belang. Wel dienen wij onze bezoekers over het gebruik te informeren.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Giftomatic BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Giftomatic BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Giftomatic BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

Cookie tabel

NameProviderExpiryTypePurpose
__cfduidgiftomatic.nl29 daysHTTP CookieUsed by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic.
CookieConsentgiftomatic.nl1 yearHTTP CookieStores the user's cookie consent state for the current domain
cookielawinfo-checkbox-necessarygiftomatic.nl1 dayHTTP CookieDetermines whether the visitor has accepted the cookie consent box.
cookielawinfo-checkbox-non-necessarygiftomatic.nl1 dayHTTP CookieDetermines whether the visitor has accepted the cookie consent box.
PHPSESSIDgiftomatic.nlSessionHTTP CookiePreserves user session state across page requests.
wc_cart_hash_#giftomatic.nlPersistentHTML Local Storage 
wc_fragments_#giftomatic.nlSessionHTML Local Storage 
_gagiftomatic.nl2 yearsHTTP CookieRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.
_gatgiftomatic.nl1 dayHTTP CookieUsed by Google Analytics to throttle request rate
_gidgiftomatic.nl1 dayHTTP CookieRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.
woocommerce_recently_viewedgiftomatic.nlSessionHTTP CookieContains data on the latest products viewed by the visitor. Used for internal statistics by the website operator.
aw_path_filtergiftomatic.nlSessionHTML Local StorageUsed to optimize execution of product recommendations based on the user's visits to the website.
aw_pbgiftomatic.nlSessionHTML Local StorageUsed to optimize execution of product recommendations based on the user's visits to the website.
aw_website_uuidgiftomatic.nlSessionHTTP Cookie 
aw-www.giftomatic.nl_cchashgiftomatic.nlSessionHTML Local Storage 
elementorgiftomatic.nlPersistentHTML Local Storage 
ivanhoe_idgiftomatic.nlSessionHTTP Cookie 
search_initialization_code_6231ba13-5322-4e3f-a5ff-7b3b3aaa744a/7191giftomatic.nlSessionHTML Local Storage 
search_initialization_hash_6231ba13-5322-4e3f-a5ff-7b3b3aaa744a/7191giftomatic.nlSessionHTML Local Storage 
search_result_styles_6231ba13-5322-4e3f-a5ff-7b3b3aaa744a/7191giftomatic.nlSessionHTML Local Storage 
search_style_hash_6231ba13-5322-4e3f-a5ff-7b3b3aaa744a/7191giftomatic.nlSessionHTML Local Storage 
zabUserIdgiftomatic.nl1 yearHTTP Cookie 
zabVisitIdgiftomatic.nlSessionHTTP Cookie 
NameProviderExpiryTypePurpose
AWSALBaddwish.com6 daysHTTP CookieRegisters which server-cluster is serving the visitor. This is used in context with load balancing, in order to optimize user experience.
JSESSIONIDaddwish.comSessionHTTP CookiePreserves users states across page requests.
ServerIDbookspot.nlSessionHTTP CookieThis cookie is used to assign the visitor to a specific server – this function is necessary for the functionality of the website.
JSESSIONIDforms.zohopublic.euSessionHTTP CookiePreserves users states across page requests.
zfccnforms.zohopublic.euSessionHTTP CookieEnsures visitor browsing-security by preventing cross-site request forgery. This cookie is essential for the security of the website and visitor.
JSESSIONIDlinkedin.comSessionHTTP CookiePreserves users states across page requests.
zfccnpagesense-collect.zoho.euSessionHTTP CookieEnsures visitor browsing-security by preventing cross-site request forgery. This cookie is essential for the security of the website and visitor.
JSESSIONIDsurvey.zohopublic.euSessionHTTP CookiePreserves users states across page requests.
jStoragesurvey.zohopublic.euPersistentHTML Local StorageRegisters a unique ID for the visitor in order for the website to recognize the visitor upon re-entry.
JSESSIONIDwebfonts.zoho.comSessionHTTP CookiePreserves users states across page requests.
langlinkedin.comSessionHTTP CookieSet by LinkedIn when a web page contains an embedded “Follow us” panel.
__qcagiphy.com1 yearHTTP CookieCollects data on the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded with the purpose of generating reports for optimising the website content.
_gagiphy.com2 yearsHTTP CookieRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.
_gatgiphy.com1 dayHTTP CookieUsed by Google Analytics to throttle request rate
_gidgiphy.com1 dayHTTP CookieRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.
collectgoogle-analytics.comSessionPixel TrackerUsed to send data to Google Analytics about the visitor's device and behavior. Tracks the visitor across devices and marketing channels.
_galinkedin.com2 yearsHTTP CookieRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.
_gatlinkedin.com1 dayHTTP CookieUsed by Google Analytics to throttle request rate
GAPSaccounts.google.com2 yearsHTTP CookieUsed by Google to identify the user when sharing content with a Google +1 button.
OCAKaccounts.google.comSessionHTTP Cookie
atrk.gifcertify.alexametrics.comSessionPixel TrackerThis cookie is used to collect information on consumer behavior, which is sent to Alexa Analytics – Alexa Analytics is an Amazon company.
IDEdoubleclick.net1 yearHTTP CookieUsed by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user.
test_cookiedoubleclick.net1 dayHTTP CookieUsed to check if the user's browser supports cookies.
common/cavalry_endpoint.phpfacebook.comSessionPixel TrackerCollects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement – This also allows the website to limit the number of times that the visitor is shown the same advertisement.
__ascgiphy.com1 dayHTTP CookieThis cookie is used to collect information on consumer behavior, which is sent to Alexa Analytics – Alexa Analytics is an Amazon company.
__aucgiphy.com1 yearHTTP CookieThis cookie is used to collect information on consumer behavior, which is sent to Alexa Analytics – Alexa Analytics is an Amazon company.
ads/ga-audiencesgoogle.comSessionPixel TrackerUsed by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites.
NIDgoogle.com6 monthsHTTP CookieRegisters a unique ID that identifies a returning user's device. The ID is used for targeted ads.
bcookielinkedin.com2 yearsHTTP CookieUsed by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services.
bscookielinkedin.com2 yearsHTTP CookieUsed by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services.
lidclinkedin.com1 dayHTTP CookieUsed by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services.
crefquantserve.com13 monthsHTTP Cookie
mcquantserve.com13 monthsHTTP CookieCollects data on the user's visits to the website, such as what pages have been loaded. The registered data is used for targeted ads.
UIDscorecardresearch.com2 yearsHTTP CookieCollects information of the user and his/her movement, such as timestamp for visits, most recently loaded pages and IP address. The data is used by the marketing research network, Scorecard Research, to analyse traffic patterns and carry out surveys to help their clients better understand the customer's preferences.
UIDRscorecardresearch.com2 yearsHTTP CookieCollects information of the user and his/her movement, such as timestamp for visits, most recently loaded pages and IP address. The data is used by the marketing research network, Scorecard Research, to analyse traffic patterns and carry out surveys to help their clients better understand the customer's preferences.
CheckConnectionTempCookie#youtube.com1 dayHTTP Cookie
GPSyoutube.com1 dayHTTP CookieRegisters a unique ID on mobile devices to enable tracking based on geographical GPS location.
VISITOR_INFO1_LIVEyoutube.com179 daysHTTP CookieTries to estimate the users' bandwidth on pages with integrated YouTube videos.
YSCyoutube.comSessionHTTP CookieRegisters a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.
yt-remote-cast-installedyoutube.comSessionHTML Local StorageStores the user's video player preferences using embedded YouTube video
yt-remote-connected-devicesyoutube.comPersistentHTML Local StorageStores the user's video player preferences using embedded YouTube video
yt-remote-device-idyoutube.comPersistentHTML Local StorageStores the user's video player preferences using embedded YouTube video
yt-remote-fast-check-periodyoutube.comSessionHTML Local StorageStores the user's video player preferences using embedded YouTube video
yt-remote-session-appyoutube.comSessionHTML Local StorageStores the user's video player preferences using embedded YouTube video
yt-remote-session-nameyoutube.comSessionHTML Local StorageStores the user's video player preferences using embedded YouTube video
zab_#cdn-eu.pagesense.io29 daysHTTP Cookie
ztpctestcdn-eu.pagesense.ioSessionHTTP Cookie
d18efd344fforms.zohopublic.euSessionHTTP Cookie
lissclinkedin.com1 yearHTTP Cookie
4662279173pagesense-collect.zoho.euSessionHTTP Cookie
psimg.gifpagesense-collect.zoho.euSessionPixel Tracker
aprmjrnpkcrkkssurvey.zohopublic.euSessionHTTP Cookie
e2e88387cdsurvey.zohopublic.euSessionHTTP Cookie
e0b837f51cwebfonts.zoho.comSessionHTTP Cookie
Webhosting
Savvii Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Savvii. Savvii verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Savvii heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Savvii is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.
Payment processors
Mollie Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Mollie deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
Facturatie en boekhouden
Zoho Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Zoho. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Zoho is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Zoho gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.
Cookies Google Analytics Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Tracking cookies Zoho Zoho biedt een dienst genaamd Pagesense, waarmee Giftomatic surfgedrag in kaart kan brengen. Hierdoor kunnen wij de site verder optimaliseren en beter laten aansluiten op de wensen van de bezoekers. Wij hebben Zoho Pagesense niet toegestaan om de verkregen informatie te gebruiken voor eigen belang in welke vorm dan ook. Cookies van derde partijen In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.
Wijzigingen in het privacybeleid Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Sorry, this link doesn't work in this demo.