Laatste update 9 mei 2019

Algemene Voorwaarden voor

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Giftomatic. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website en in onze communicatie (waaronder ook wel mails) aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij .

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met te mogen claimen of te veronderstellen.

Giftomatic streeft naar een zo actueel mogelijke website, en is hierbij afhankelijk van productfeeds van haar partners. Hieronder vallen affiliate netwerken (zoals bijvoorbeeld Tradetracker, Daisycon, Tradedoubler, Awin enzovoorts) maar ook retailers (zoals bijvoorbeeld Coolblue, Bol.com, Hema, Bijenkorf enzovoorts). Er kan een verschil ontstaan tussen het bedrag, leveringsvoorwaarden, voorraad en andere producteigenschappen welke vermeld is op Giftomatic.nl, ten opzichte van de website van de retailer.

Mocht ondanks de inspanningen van Giftomatic en haar partners, de informatie van of de inhoud onvolledig en of onjuist zijn, dan kan zowel Giftomatic als de aan haar gelieerde partners daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Cadeaubonnen

Giftomatic biedt een alert service (per mail) aan die moet voorkomen dat cadeaubonnen verlopen voor ze gebruikt zijn door de consument. Deze service is vrijblijvend om te gebruiken en geeft geen enkele garantie in welke vorm dan ook.

Giftomatic kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden indien een cadeaubon toch verloopt. Zowel de directe als indirecte kosten en of schade kunnen niet worden verhaald op Giftomatic.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van op deze pagina.

Deze Algemene Voorwaarden pagina is gemaakt op algemenevoorwaardenvoorbeeld.nl.