Even vooraf de "leesbare taal"

De volledige spelregels zijn (in juristen-taal) hieronder te lezen, wat hieronder staat is volgens ons het belangrijkst.

Tegoed is 3 jaar geldig

We houden zelf niet erg van verlopen cadeaukaarten. Maar ze eindeloos geldig houden is voor onze bedrijfsvoering niet handig. Zoals je al hebt kunnen lezen; verlopen tegoed gaat naar Unicef en naar promo’s voor nieuwe gebruikers.

Onze belofte aan jou: We sturen meerdere keren een notificatie als het tegoed dreigt te verlopen.

Sterker nog, we bieden als enige in Nederland een compensatie aan voor verlopen cadeaukaarten. Die van onszelf, maar ook die van andere bedrijven.

Je koopt bij onze partners

Je geeft Giftomatic keuze tegoed aan de ontvanger. De ontvanger zet de credits om naar een cadeaukaart en koopt daarmee een product bij een aangesloten webshop.

Giftomatic kan dus geen garantie bieden over producten of leveringen vanuit de webshops, al doen we wel ons best om alleen met eerlijke shops samen te werken.

 

Jouw data

Over je data hoef je je geen zorgen te maken. We verkopen of verhandelen jouw data en die van de ontvanger niet met derden.

 

Credits per €5,-

We zijn blij dat we geen €0,01 en €0,02 muntjes meer hebben in Nederland, maar helaas bleek het niet mogelijk om ons systeem onder de €5,- te laten werken. Om te voorkomen dat de houder van de Giftomatic credits met een tegoed onder de €5,- komt te zitten en dat niet meer kan gebruiken, gaat alles bij Giftomatic in een veelvoud van €5,-.

Alleen online

De Giftomatic credits zijn hoofdzakelijk online te besteden, niet in de winkel.

Cadeaus combineren

Het is mogelijk om cadeaus te combineren. Daarvoor zet je eerst de waarde om naar de cadeaukaart van de webshop naar keus. Doe hetzelfde voor de andere cadeaukaarten totdat je het tegoed hebt waarmee je iets in de webshop wilt aanschaffen. Bij het afrekenen gebruik je meerdere cadeaukaart codes.

Jouw creaties

De geüploade gezichten en gemaakte video's mag je van ons gebruiken. Officieel mag je de content niet vrijuit publiceren omdat er rechten liggen op de video's en muziek.

Mocht Giftomatic jouw creatie in welke vorm dan ook willen gebruiken, dan vragen we dat vooraf.

Algemene voorwaarden

Hieronder lees je de algemene voorwaarden voor het gebruik van de Giftomatic app en de Giftomatic credits. Deze zijn op 30 oktober 2020 voor het laatst geüpdatet.

Artikel 1. Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen, zowel in enkelvoud als in meervoud, steeds de hierna volgende betekenis:

Account: de persoonlijke omgeving van de Gebruiker of de Ontvanger binnen de App, de Website of Online Portal, waartoe deze toegang krijgt met behulp van de Inloggegevens;

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Giftomatic;

App: de mobiele applicatie waarmee de Gebruiker en/of Ontvanger gebruik kan maken van de Dienst;

Dienst: de Dienst die Giftomatic aan Gebruiker en/of Ontvanger levert, zoals nader omschreven in artikel 3;

Giftomatic: de rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid Giftomatic B.V., statutair gevestigd te Haarlem en kantoorhoudende te (2031 BH) Haarlem, aan de A. Hofmanweg 1a ([email protected]);

Giftomatic Credits: Een door Giftomatic uitgegeven tegoed, waarmee de Ontvanger een Merchant-cadeaukaart in de App kan inwisselen. In de app ook wel “Giftomatic tegoed” genoemd;

Inloggegevens: de naam, het emailadres, het wachtwoord en/of eventuele extra beveiligingsinformatie waarmee de Gebruiker en/of Ontvanger toegang krijgt tot het Account en/of gebruik kan maken van de App en/of Online Portal;

Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van Intellectuele Eigendom, zoals auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, knowhow en hiermee verwante rechten;

Korting; aanbieding of korting die wordt verstrekt via korting, een kortingscode of gedeeltelijke terugbetaling;

Gebruiker: de geregistreerde gebruiker van een Account, die als koper en/of als gever partij is bij de Overeenkomst;

Merchant: bij Giftomatic aangesloten uitgever van een Merchant-cadeaukaart ;

Merchant-cadeaukaart: de na omwisseling van Giftomatic Credits geactiveerde digitale cadeaukaart van een Merchant, inclusief cadeaukaartcode, welke kan worden besteed bij de desbetreffende Merchant of de bij die Merchant aangesloten bestedingspartners;

Ontvanger: de door een Gebruiker of andere gever gekozen ontvanger van Giftomatic Credits of een Merchant-cadeaukaart, die een Account aanmaakt om de Giftomatic Credits of Merchant-cadeaukaart te gebruiken, en waardoor ook een Overeenkomst met Giftomatic B.V. tot stand komt als geregistreerd gebruiker van de App en/of Website;

Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Giftomatic en Gebruiker dan wel de Ontvanger op grond waarvan Gebruiker dan wel Ontvanger gerechtigd is gebruik te maken van de Dienst en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;

Partij(en): Giftomatic en/of Gebruiker en/of Ontvanger;

Privacy Statement: het Privacy Statement van Giftomatic, in te zien via https://www.giftomatic.nl/privacy-policy/

Website: de website van Giftomatic, te bereiken via https://www.giftomatic.nl/, alsmede alle onderliggende pagina’s;

Artikel 2; Algemeen

2.1 Giftomatic levert de Dienst aan consumenten en aan organisaties en (andere) zakelijke klanten, met als doel dat een consument dan wel een organisatie of (andere) zakelijke klant een cadeaukaart met een persoonlijke video, tekstuele boodschap en eventuele cadeausuggesties kan sturen aan een consument.

2.2 De Overeenkomst tussen Gebruiker dan wel Ontvanger en Giftomatic komt tot stand door het aanmaken van een Account. Dit geldt ook voor de Ontvanger die een cadeaukaart of Giftomatic Credits cadeau heeft gekregen en een Account aanmaakt. De Ontvanger kan een Account aanmaken via de App of online op de Website.

2.3 Op de Overeenkomst tussen de Gebruiker dan wel Ontvanger en Giftomatic en op de Dienst van Giftomatic zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Gebruiker dan wel Ontvanger is met de inhoud van deze Algemene Voorwaarden akkoord. Giftomatic komt ook een beroep toe op deze Algemene Voorwaarden jegens de Ontvanger, ook indien deze nog geen Account heeft.

2.4 Giftomatic is ten allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden zullen per e-mail, via de App of via de Website bekendgemaakt worden en treden 7 dagen na de bekendmaking ervan in werking. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn via de Website en/of App te raadplegen. Indien de Gebruiker of Ontvanger de Dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteert deze daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Indien Gebruiker of Ontvanger niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden, is zijn of haar enige mogelijkheid het Account te verwijderen, waarmee de Overeenkomst eindigt, waarna de Gebruiker of Ontvanger geen gebruik meer kan maken van de Dienst.

2.5 Afwijken van deze Algemene Voorwaarden tussen Gebruiker dan wel Ontvanger en Giftomatic is alleen mogelijk indien dit schriftelijk tussen partijen wordt vastgelegd.

Artikel 3; De Dienst

3.1 De Dienst die Giftomatic aanbiedt bestaat in geval van consumenten uit het beschikbaar stellen van een App waarmee de Gebruiker dan wel Ontvanger binnen het Account:

 1. Als Gebruiker Giftomatic Credits en Merchant-cadeaukaart(en) kan kopen en deze met een persoonlijke boodschap, persoonlijke video en cadeausuggesties kan versturen aan derden, welke derde met Account de Giftomatic Credits en Merchant-cadeaukaart(en) en de persoonlijke boodschap, persoonlijke video en cadeausuggesties kan bekijken;
 2. Als Ontvanger Giftomatic Credits kan omwisselen voor een Merchant-cadeaukaart;
 3. Gekochte of ontvangen Giftomatic Credits kan beheren;
 4. Als Ontvanger Merchant-cadeaukaarten kan besteden bij de Merchant(s) en/of de bestedingspartners van de Merchant(s).
 5. Binnen de Giftomatic app producten kan zoeken die met de Giftomatic Credits en/of Merchant-cadeaukaart(en) gekocht kunnen worden.

Artikel 4; Gebruik van de App, Online Portal of van de Website

4.1 Om gebruik te maken van de Dienst dient de Gebruiker dan wel de Ontvanger een Account aan te maken, waarbij deze Inloggegevens aanmaakt. Dit geldt zowel voor de App als voor de Online Portal als voor het aanmaken van een Account via de Website. De App, de website en het Account via de Website zijn niet identiek en daardoor gelden er beperkingen aan voor wat het gebruik daarvan.

4.2 De Gebruiker en/of de Ontvanger is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn of haar Inloggegevens. Zodra de Gebruiker of Ontvanger weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Gebruiker of Ontvanger Giftomatic hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en zelf doeltreffende maatregelen treffen onder meer om schade te beperken, zoals het veranderen van de Inloggegevens. Giftomatic is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Dienst door derden.

4.3 Giftomatic spant zich in om de Dienst zorgvuldig en op professionele wijze te verlenen. De Dienst wordt door Giftomatic te allen tijde uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting. Gebruiker dan wel Ontvanger aanvaardt dat de App dan wel de Online Portal dan wel de Website, alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevat zoals Gebruiker dan wel Ontvanger die aantreft op het moment van gebruik (“as is”).

4.4 De Gebruiker dan wel Ontvanger is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die deze met behulp van de App dan wel de Online Portal dan wel met behulp van de Website verricht. Gebruik is volledig voor eigen rekening en risico.

4.5 Giftomatic is te allen tijde gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Gebruiker dan wel de Ontvanger, de (inhoud of functionaliteiten van de) App en/of de Online Portal en/of de Website aan te passen en/of (tijdelijk) te beëindigen en om, zonder voorafgaande aankondiging, onderhoud te verrichten.

4.6 Indien de App en/of de Giftomatic website en/of (andere functionaliteiten op) de Website (tijdelijk) niet beschikbaar zijn, bijvoorbeeld door een technische storing, is Giftomatic niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.

Artikel 5; Videomaker

5.1 Bij het geven van Giftomatic credits, bestaat de mogelijkheid om een video samen te stellen met hierin een of meerdere gezichten. De Gebruiker staat Giftomatic toe om deze gezichten te verwerken en in de video te plaatsen. Ook staat de Gebruiker toe dat een of meerdere van deze gezichten gebruikt worden op andere posities in de app, dan wel communicatiemiddelen van Giftomatic. Giftomatic zal bij gebruik van user generated content in haar communicatiekanalen vooraf toestemming vragen.

5.2 Gebruiker zal geen gezichten toevoegen aan de Giftomatic app, waarop portretrechten berusten. Giftomatic kan niet aansprakelijk worden gesteld voor claims die voortvloeien uit onrechtmatig gebruik van foto- en/of videomateriaal.

5.3 Ongepast, grof, beledigend of discriminerend taalgebruik in de Giftomatic app is niet toegestaan. Dit is van toepassing op alle teksten die Gebruiker invulling kan geven, waaronder maar niet gelimiteerd tot; de captions in de video en het persoonlijke bericht. Schade of claims die voortvloeien uit schending van deze bepaling zijn voor rekening van Gebruiker.

5.4 In de Giftomatic app zijn teksten, grafische elementen, foto’s, plaatjes, muziek, audiofragmenten scripts en videomateriaal aanwezig. Al deze content is eigendom van Giftomatic of een van haar toeleveranciers. Op deze content ligt copyright en mag niet gebruikt worden voor doeleinden anders dan het gebruik in de Giftomatic app.

5.5 Het is Gebruiker niet toegestaan om de video te reproduceren en verder te verspreiden, anders dan in de Giftomatic app.

5.6 Het is niet toegestaan zonder schriftelijke goedkeuring van Giftomatic om content uit de Giftomatic app;

 1. a) te verkopen of commercieel in te zetten
 2. b) te kopieren, reproduceren, distribueren of publiekelijk te maken
 3. c) op andere wijze te gebruiken dan in de algemene voorwaarden is toegestaan

5.7 Voor de best mogelijke gebruikerservaring van de Giftomatic app, gebruikt Giftomatic content van derden waaronder video’s, foto’s, geanimeerde GIFs, audiofragmenten, muziek en ander grafisch materiaal. Deze content is onder andere afkomstig van Giphy.com, Tenor.com en Envato.com. In de kern is het doel van de content transformatief. De originele materialen worden in geheel nieuwe en onverwachte wijze toegepast, waardoor een parodie ontstaat op de originelen. Het eindresultaat verschilt daarmee dermate van de originelen en heeft door de ondergane transformatie een ander karakter gekregen. Het gaat hierbij om een samenhang van;

 1. Collectie en volgorde van videocontent
 2. Achtergrondmuziek
 3. Achtergrondgeluiden
 4. Gewisselde hoofden
 5. Captions

Alle content is nadrukkelijk enkel bedoeld voor gebruik in de hierboven omschreven transformatieve wijze. Giftomatic claimt op geen enkele wijze rechten op de originele materialen.

5.8 Gebruiker en ontvanger verlenen Giftomatic het recht tot het gebruik van de gegenereerde content. Gebruiker stemt ermee in om geen confidentiële informatie te gebruiken of te uploaden.

5.9 Gebruiker en ontvanger kunnen geen rechten ontlenen aan door Giftomatic gegenereerde neveninkomsten, opgebouwde goodwill of opgebouwde waarde voor Giftomatic die voortvloeit uit het gebruik van de Giftomatic app waaronder advertentieinkomsten, data, promoties of sponsoring.

Artikel 6; Giftomatic credits en de Merchant-cadeaukaart

ALGEMEEN

6.1 In de Giftomatic App wordt een assortiment aangeboden bestaande uit Giftomatic Credits en Merchant-cadeaukaarten. Giftomatic Credits kunnen niet direct worden besteed bij een Merchant en/of diens bestedingspartners, maar dienen (door de Ontvanger) omgewisseld te worden naar een Merchant-cadeaukaart die bij de desbetreffende Merchant en/of diens bestedingspartners kan worden besteed.

6.2 Giftomatic Credits kunnen door Gebruiker worden aangeschaft tegen de door de Gebruiker op te geven waarde met de op dat moment aangeboden betalingsmethoden. Op het gebruik van deze betalingsmethoden zijn mogelijk algemene voorwaarden van de aanbieder van de betalingsmethoden van toepassing.

6.3 Gebruiker gaat akkoord met de directe levering van Giftomatic Credits danwel een Merchant-cadeaukaart.

6.4 De Gebruiker doet expliciet afstand van zijn of haar eventuele recht om de Overeenkomst zonder reden te ontbinden dan wel te herroepen.

6.5 Een Gebruiker (koper) kan niet zelf Giftomatic Credits omwisselen of besteden. De Gebruiker kan de Giftomatic Credits enkel – voorzien van een video, persoonlijke boodschap en cadeausuggesties – versturen naar een derde.

6.6 In geval van Giftomatic Credits gaat Gebruiker een overeenkomst met Giftomatic aan voor het leveren van de Giftomatic Credits voor de door de Gebruiker gekozen waarde. De levering van de Giftomatic Credits is voltooid op het moment dat de Gebruiker de Giftomatic Credits heeft toegevoegd aan zijn/haar account.

6.7 Giftomatic Credits of een Merchant-cadeaukaart kan een beperkte geldigheid hebben. Tijdig geven of versturen c.q. omwisselen of besteden komt geheel voor rekening en risico van de Gebruiker c.q. Ontvanger. Indien een vervaltermijn van de Giftomatic Credits of Merchant-cadeaukaart is verlopen, kan de Gebruiker noch de Ontvanger aan de Giftomatic Credits of Merchant-cadeaukaart rechten ontlenen. Noch Gebruiker noch Ontvanger kan in dat geval jegens Giftomatic enige aanspraak geldend maken.

6.8 Zodra Giftomatic Credits worden omgewisseld naar een Merchant-cadeaukaart, komt een overeenkomst tot stand met de desbetreffende Merchant en zal over het algemeen op het moment van omwisselen ook de vervaltermijn gaan lopen van de desbetreffende Merchant-cadeaukaart die per Merchant-cadeaukaart verschillend kan zijn.

6.9 Giftomatic spant zich naar beste kunnen in om het juiste tegoed en de juiste informatie over Merchant-cadeaukaarten en het tegoed daarvan in het Account, op de Website dan wel in de App weer te geven. Mocht deze informatie onverhoopt incorrect of niet beschikbaar zijn, dan is Giftomatic daar niet op aan te spreken en daaraan kunnen geen rechten of aanspraken jegens Giftomatic worden ontleend.

6.10 Giftomatic kan Korting geven. Op verstrekte Korting kan geen recht worden verleend. Korting is beperkt en Giftomatic heeft ten allen tijden het recht om de verstrekte korting ongeldig te maken. Kortingscodes mogen slechts 1 keer per persoon worden gebruikt tenzij anders vermeld. Bij misbruik wordt schade verhaald.

Giftomatic Credits

6.11 Voor Giftomatic Credits gelden voorts de volgende voorwaarden:

 1. Giftomatic Credits zijn niet inwisselbaar voor geld.
 2. Giftomatic Credits kunnen na aankoop door de Gebruiker naar Ontvanger worden gestuurd via QR-code, WhatsApp of een ander aangeboden verzendwijze. Aan de beschikbare verzendwijzen kan de Gebruiker geen rechten ontlenen en het gebruik van de gekozen verzendwijze is voor eigen rekening en risico van de Gebruiker. Giftomatic is niet verantwoordelijk voor eventuele storingen of andere problemen in verband met een verzendmethode.
 3. Giftomatic Credits kunnen worden omgewisseld voor een van de Merchant-cadeaukaarten uit het op dat moment geldende assortiment van het bij de desbetreffende Giftomatic behorende assortiment van Merchant-cadeaukaarten.
 4. Giftomatic Credits kunnen in delen worden ingewisseld voor een of meerdere Merchant-cadeaukaarten. Na omwisselen wordt het gekozen bedrag van de Giftomatic Credits afgetrokken.
 5. Giftomatic is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het onjuist of abusievelijk omwisselen van Giftomatic Credits voor een Merchant-cadeaukaart. Ontvanger begrijpt dat zijn keus definitief is en begrijpt en accepteert dat Giftomatic niet verantwoordelijk is voor storingen, fouten of vergissingen.
 6. Indien de Gebruiker Giftomatic Credits naar een Ontvanger stuurt, is Gebruiker indien van toepassing zelf verantwoordelijk voor de ingevoerde gegevens van de Ontvanger en de verwerking van de persoonsgegevens van de Ontvanger. Giftomatic accepteert geen aansprakelijkheid omtrent de (onjuiste) invoer van gegevens van de Ontvanger door Gebruiker.
 7. Giftomatic Credits zijn vanaf de dag van aanschaffen 3 jaar geldig. Bij het verstrijken van deze termijn komt elk recht op de Giftomatic Credits te vervallen.
 8. Giftomatic Credits kunnen enkel in een veelvoud van €5,- worden omgewisseld naar een Merchant-cadeaukaart.
 9. Het maximale bedrag van Giftomatic Credits per keer is €150,-
 10. Giftomatic Credits geven geen recht op garantie op een bij Merchant besteld product, noch de levering daarvan.
 11. Er is een maximum aantal omwissel mogelijkheden per dag.
 12. Indien Giftomatic een poging tot fraude of oneigenlijk gebruik vaststelt met betrekking tot de Giftomatic credits, dan behoudt Giftomatic het recht om toegang tot de app te blokkeren en het tegoed te bevriezen. De gebruiker kan contact opnemen met de support afdeling via [email protected]


MERCHANT-CADEAUKAART

6.12 Voor Merchant-cadeaukaarten gelden voorts de volgende voorwaarden:

 1. Giftomatic Credits kunnen worden omgewisseld voor een Merchant-cadeaukaart. Giftomatic Credits kunnen worden omgewisseld naar een Merchant-cadeaukaart naar keuze uit het op dat moment beschikbare assortiment.
 2. Ontvanger begrijpt geen rechten te kunnen ontlenen aan door door Gebruiker verstuurde (product)suggesties van een of meerdere Merchants. Indien een of meerdere Merchants de gesuggereerde producten niet meer aanbieden, dan wel tegen een andere prijsstelling, danwel in zijn geheel geen samenwerking met Giftomatic meer heeft/hebben, accepteert Ontvanger dat de Giftomatic Credits niet meer omgewisseld kunnen worden voor de desbetreffende Merchant-cadeaukaart(en).
 3. Nadat Giftomatic Credits zijn omgewisseld naar een Merchant-cadeaukaart kan de Merchant-cadeaukaart niet meer worden geruild voor een andere Merchant-cadeaukaart of terug naar Giftomatic Credits.
 4. Een Merchant-cadeaukaart is niet om te wisselen voor geld.
 5. In het geval van omwisseling naar een Merchant-cadeaukaart komt een overeenkomst tot stand tussen de Gebruiker en de uitgever van die Merchant-cadeaukaart en is de Dienst van Giftomatic beperkt tot het communiceren van het cadeaukaartnummer en bijbehorende pincode.
 6. De Merchant-cadeaukaart kan geheel of gedeeltelijk worden gebruikt door de Ontvanger tot het doen van aankopen bij c.q. verkrijgen van een dienst of product(en) van de gekozen Merchant of diens bestedingspartner(s). Het besteden van de Merchant-cadeaukaart geschiedt op basis van de overeenkomst tussen de Ontvanger met de Merchant of met diens bestedingspartners. Op (het gebruik van) een Merchant-cadeaukaart kunnen algemene voorwaarden van de gekozen Merchant van toepassing zijn, inclusief een eventuele geldigheidsperiode van de desbetreffende Merchant-cadeaukaart. Giftomatic is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gebruik van de Merchant-cadeaukaart door de Ontvanger, noch voor de daarmee aangeschafte of verkregen producten of diensten.
 7. In geval van faillissement van Merchant waar Ontvanger zijn/haar Giftomatic Credits naar heeft omgewisseld, zal Giftomatic Ontvanger geen compensatie geven voor de door hem/haar geleden schade.

6.13 Mocht het voor een Ontvanger niet mogelijk zijn om een Merchant-cadeaukaart bij de Merchant te besteden, dan dient Ontvanger daarover contact op te nemen met Giftomatic. Het volgende is van toepassing:

 1. Indien blijkt dat de Merchant-cadeaukaart niet besteed kon worden wegens een aan Giftomatic toerekenbare gebeurtenis, zoals een technische storing in de App van Giftomatic, dan zal Giftomatic een nieuwe Merchant-cadeaukaart voor dezelfde waarde aan de Ontvanger beschikbaar stellen en heeft de Ontvanger geen aanvullend recht op schadevergoeding;
 2. Indien blijkt dat de Merchant-cadeaukaart niet besteed kon worden wegens een niet aan Giftomatic toerekenbare gebeurtenis, zoals een technische storing of niet werkende kassa apparatuur of kassasoftware van de Merchant of haar bestedingspartners, dan is Giftomatic daar niet aansprakelijk voor.

EGI-Cadeaukaarten (Elektronisch Geld Instelling) 
6.14 Het is mogelijk om Giftomatic Credits om te zetten naar EGI-cadeaukaarten (EGI staat voor Elektronisch Geld Instelling) zoals een VVV Cadeaukaart. Per 21 mei 2020 is de Europese anti-witwasrichtlijn AMLD5 in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). De Nederlandsche Bank houdt toezicht op het naleven van deze wet. 

In het kort betekent dit het volgende voor cadeaukaarten die zijn aangemerkt als elektronisch geld:

1. De maximale waarde van de cadeaukaart is € 150,-.
2. Bij contante terugbetalingen van bedragen van boven de € 50,- dient een Know Your Customer (KYC) procedure te worden gedaan. 
3. Een identificatieplicht (conform de KYC Procedure) is van toepassing op online cadeaukaart transacties van meer dan € 50,-. 

Het laatste punt heeft gevolgen voor de besteding van cadeaukaarten die zijn aangemerkt als elektronisch geld zoals bijvoorbeeld VVV Cadeaukaarten. 

Om deze reden heeft Intersolve Payments ingaande 30 juni 2020 in haar systeem gebouwd dat betalingen met EGI-cadeaukaarten van boven de 50 euro niet worden geaccepteerd. Een overzicht van alle EGI-cadeaukaarten is te vinden op www.intersolve.eu.  

Omdat de VVV cadeaukaart ook in delen te besteden is betekent dat praktisch dat je het tegoed in meerdere transacties dient te besteden. Er gaat dus geen tegoed verloren. 

16.5 Fraude: Indien Giftomatic een poging tot fraude of oneigenlijk gebruik vaststelt met betrekking tot Giftomatic credits of andere tegoeden, dan behoudt Giftomatic het recht om toegang tot de app te blokkeren en het tegoed te bevriezen. De gebruiker kan contact opnemen met de support afdeling via [email protected]

Artikel 7; Privacy

7.1 Bij het uitvoeren van de Overeenkomst en het verlenen van de Dienst verwerkt Giftomatic persoonsgegevens van de Gebruiker en/of de Ontvanger. Giftomatic verwerkt persoonsgegevens altijd conform haar Privacy Statement en de toepasselijke wet- en regelgeving.

7.2 Het verstrekken van persoonsgegevens aan Giftomatic is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de Gebruiker of Ontvanger die deze persoonsgegevens verstrekt.

Artikel 8; Intellectuele Eigendomsrechten

8.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst en de resultaten daarvan, waaronder in ieder geval de Website en de App, alsmede de via de website en Dienst toegankelijk gemaakte informatie zoals de teksten, look-and-feel, template van het Account, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal, berusten bij Giftomatic en/of haar licentiegever(s). Niets in deze Algemene Voorwaarden strekt ter overdracht van enig Intellectuele Eigendomsrecht.

8.2 Als de Gebruiker en/of Ontvanger voldoet en blijft voldoen aan deze Algemene Voorwaarden krijgt deze een persoonlijk recht om gebruik te maken van de App dan wel de Online Portal, dan wel de Website. Giftomatic kan te allen tijde besluiten om dit gebruiksrecht in te trekken, in het bijzonder wanneer de Gebruiker of Ontvanger een bepaling in deze Algemene Voorwaarden schendt, anderszins een wanprestatie of onrechtmatige daad pleegt jegens Giftomatic, in het geval van fraude en in het geval van het overtreden van een wettelijke bepaling.

Artikel 9; Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van Giftomatic voor een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst, haar Dienst, een onrechtmatige daad of enig ander handelen of nalaten door Giftomatic, diens werknemers of door haar ingeschakelde derden, is beperkt tot de vergoeding van directe schade. De aansprakelijkheid van Giftomatic ter zake van directe schade is per gebeurtenis (waarbij een reeks met elkaar samenhangende gebeurtenissen wordt beschouwd als één gebeurtenis) ten aanzien van een Gebruiker niet meer dan het totale bedrag dat Gebruiker aan Giftomatic uit hoofde van de Overeenkomst heeft betaald in de twaalf (12) kalendermaanden voorafgaand aan die gebeurtenis (ex. BTW) of in geval van een Ontvanger niet meer dan een bedrag dat gelijk is aan drie (3) maal de waarde van de nog te besteden cadeaukaarten. De totale aansprakelijkheid van Giftomatic is echter in geen geval hoger dan € 150,= (ex. BTW).

9.2 “Directe schade” in de zin van het vorige artikellid betekent uitsluitend:

 1. zaakschade;
 2. redelijkerwijs gemaakte onkosten die Gebruiker of Ontvanger zou moeten maken om ervoor te zorgen dat de prestaties van Giftomatic in overeenstemming zijn met de Overeenkomst;
 3. redelijkerwijs door Gebruiker of Ontvanger gemaakte onkosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, voor zover de vaststelling verband houdt met directe schade in de zin van deze Overeenkomst;
 4. redelijkerwijs gemaakte onkosten om schade te voorkomen of te beperken, voor zover Gebruiker of Ontvanger kan aantonen dat deze onkosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade in de zin van deze Overeenkomst.

9.3 Giftomatic is niet aansprakelijk voor andere schade dan directe schade zoals omschreven in art. 9.2, waaronder gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met de Overeenkomst, met inbegrip van, zonder enige beperking, winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen zoals verlies van goodwill of goede naam of andere incidentele, indirecte schade, of schadevergoeding bij wijze van straf of voorbeeld, van welke aard dan ook, ongeacht de vraag of Gebruiker of Ontvanger Giftomatic in kennis heeft gesteld van dergelijke mogelijke schade, schadevergoeding of verlies.

9.4 Het recht van Gebruiker of Ontvanger om schadevergoeding te eisen krachtens deze Overeenkomst, op grond van onrechtmatige daad of anderszins vervalt in elk geval één (1) jaar nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden naar aanleiding waarvan de vordering of procedure is ingesteld.

Artikel 10; Duur en beëindiging

10.1 De Overeenkomst tussen de Gebruiker en/of Ontvanger en Giftomatic wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door de klant of Giftomatic op elk moment worden opgezegd. Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per direct het recht van de klant om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst direct ontzegd.

10.2 Met het beëindigen van het Account vervallen alle rechten en aanspraken die Gebruiker of Ontvanger op Giftomatic heeft waaronder nog eventueel aanwezige Giftomatic Credits Merchant-cadeaukaarten.

10.3 Giftomatic is te allen tijde gerechtigd het Account, onder de voorwaarde dat Giftomatic zich inspant de inhoud daarvan voor wat betreft Merchant-cadeaukaarten aan de desbetreffende Gebruiker of Ontvanger te versturen per e-mail naar het e-mailadres van het Account. Giftomatic zal Gebruikers in de gelegenheid stellen nog niet verstuurde Giftomatic Credits alsnog te versturen. Giftomatic zal Ontvangers in de gelegenheid stellen nog niet omgewisselde Giftomatic om te wisselen voor een Merchant-cadeaukaart. In voorgenoemde gevallen zal een termijn van maximaal drie maanden worden aangehouden. Indien de Ontvanger zelf geen keuze heeft gemaakt zal Giftomatic de geldige Giftomatic Credits omwisselen naar een Merchant-cadeaukaart en deze per e-mail toesturen.

Artikel 11; Klachtenregeling

11.1 Giftomatic spant zich er voor in dat de Dienst met de uiterste zorgvuldigheid wordt uitgevoerd. Het kan zijn dat de Gebruiker of Ontvanger toch een klacht heeft. Klachten over de Dienst van Giftomatic kunnen worden per e-mail bij Giftomatic worden ingediend via [email protected]. Giftomatic draagt er zorg voor dat deze klacht zo spoedig mogelijk in behandeling wordt genomen en dat de klacht uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst wordt beantwoord. Als Giftomatic voorziet dat de behandeling van de klacht langer dan veertien dagen mee brengt, zal Giftomatic binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht tenminste een ontvangstbevestiging sturen met een indicatie van de termijn waarbinnen de klacht nader inhoudelijk zal worden beantwoord.

Artikel 12; Overige bepalingen

12.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld zijn alle vermelde prijzen voor consumenten in Euro en inclusief btw.

12.2 Op deze Algemene Voorwaarden en al het gebruik van de Dienst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen de Gebruiker/ Ontvanger en Giftomatic ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam, tenzij Giftomatic er voor kiest het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter op grond van de wet.

12.3 Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Giftomatic zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

12.4 Giftomatic mag rechten en verplichtingen die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal de Gebruiker/Ontvanger daarvan onverwijld op de hoogte stellen. Indien Gebruiker/Ontvanger deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kan deze zijn Overeenkomst in overeenstemming met artikel 9 beëindigen.

12.5 Het is enkel toegestaan de Giftomatic app te gebruiken binnen de grenzen van de geldende wetgeving. Het is niet toegestaan om;

 1. a) De Giftomatic app te gebruiken om te beledigen, discrimineren, intimidatie, aanzetten tot haat en/of geweld.
 2. b) Reverse enginering toe te passen op de Giftomatic app of het kopieren van de broncode van de Dienst
 3. c) De Dienst te hacken
 4. d) De Dienst te overbelasten of een poging daartoe, ook als deze bedoeld is als test
 5. e) Applicaties te ontwikkelen of te gebruiken die interacties uitvoeren met Giftomatic, zonder vooraf gegeven toestemming.
 6. f) Gebruik maken van de Dienst voor enige illegale of ongeauthoriseerde activiteiten.

Bij misbruik zal Giftomatic schade en gevolgschade verhalen.

  Sorry, this link doesn't work in this demo.